Letná knižná súťaž: Zdravo a chutne

ÚVOD  |  CENY  |  MIXÉR TEFAL  |  KNIŽNÉ TIPY  |  PODMIENKY  |  BUX.SK

     
   

Súťaž o mixér Personal Blender od Tefal a knižné novinky od vydavateľstva IKAR

Vyhrajte niektorý z balíčkov kníh, alebo hlavnú cenu, praktický mixér Personal Blender od Tefal.

Podmienkou je nakúpiť aspoň za 10 EUR počas 1.7. 2017 až 31.7. 2017 na BUX.SK a v objednávke mať aspoň jednu knihu z akcie ZDRAVO A CHUTNE.

Postup:
1. Nakúpiť na BUX.sk v akcii ZDRAVO A CHUTNE
2. V prípade vyžrebovania si pamätať heslo "ZDRAVO A CHUTNE"

Ceny:
1. CENA:  Smoothie mixér TEFAL Personal Blender + Kniha Očistné polievky
2. CENA:  balíček kníh Fajnšmeker + Chutné šaláty + Zelené koláčiky
3. CENA:  balíček kníh 52 Projektov + Liečivá sila vitamínov + Pečieme bez múky 

 
 

Mixér PERSONAL BLENDER od TEFAL

TEFAL BL1A0D38

Objavte nový Tefal osobný mixér On-the-go: tak kompaktný a praktický, že sa ľahko stane súčasťou vášho života. Vďaka príručnej on-the-go fľaši si svoje obľúbené smoothie vychutnáte každý deň a kdekoľvek. Naplňte ovocím a zeleninou, rozmixujte a vyrazte: vychutnávať si zdravé ovocie a zeleninu kedykoľvek počas dňa nikdy nebolo jednoduchšie.

Personal Blender je zaujímavý koncept domáceho mixéra, ktorý nemá vyhradený účel len v rámci smoothie. Praktický mixér nemá žiadne tlačidlo. Ostré nože spustíte upevnením všetkých dielov. Po otočení pohára vymeníte nože za viečko a z mixovacej nádoby je v tom momente smoothie pohár. Mixér si veľmi rýchlo poradí s ovocím, zeleninou, ľadom, orieškami a aj ďalšími surovinami.
 • Ľahko sa čistí a šetrí váš čas
 • Rýchlo a hravo s ním pripravíte polievky, nápoje aj omáčky
Prečítajte si viac na: TEFAL.SK, ZN.SK, Dom a záhrada
Kúpiť mixér Personal Blender BL1A0
 

späť hore

 
 
 

Knižné tipy

Spoznajte jednotlivé zaujímavé knižné novinky. Prečítajte si o nich viac na nasledujúcich stránkach. Vyberte si knihu o ktorej chcete vedieť viac.

Každá z prezentovaných knižných noviniek môže byť vaša v rámci výhier. Alebo si ktorúkoľvek môžete jednoducho kúpiť na www.bux.sk

späť hore

Liečivá sila vitamínovChutné šalátyPolievkyPečieme bez múky Thomas Kamenar Fajnšmeker52 projektovZelené koláčiky

 
 
 
 

Podmienky - štatút súťaže

 

„ZDRAVO A CHUTNE 2017“

Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá súťaže o 2x knižné balíčky a hlavnú výhru mixér Personal Blender značky TEFAL s knihou zdravých polievok. Súťaž prebieha prostredníctvom nákupu na www.bux.sk a stránok www.ChutneKnihy.sk s platnosťou do 31. 7. 2017. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu a v takom prípade musí byť aktuálna verzia bez zbytočného odkladu zverejnená.

I. Cieľ súťaže

 1. Cieľom súťaže o 2x knižné balíčky a hlavnú výhru mixér Personal Blender značky TEFAL s knihou zdravých polievok (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže, prezentácia jednotlivých knižných noviniek a prezentácia spotrebiča, ktorý nachádza uplatnenie v domácej kuchyni.
 2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky prostredníctvom nákupu ktorejkoľvek knihy z akcie ZDRAVO A CHUTNE na stránkach elektronického obchodu www.bux.sk.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky
  (ďalej len „súťažiaci“).

II. Vyhlasovateľ súťaže, PREVÁDZKOVATEĽ a SPROSTREDKOVATEĽ súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 856 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

III. Začiatok a ukončenie súťaže

 • Súťaž prebieha od 1. Júla 2017 do 31.júla 2017.
 • Výhry sú výhercom zasielané v priebehu augusta 2017 na základe vyhodnotenia, ktoré prebieha v prvej polovici tohto mesiaca.

IV. Pravidlá súťaže

 1. Účastník sa do súťaže o  výhru (ďalej len výhra) zapojí nákupom kníh z akciovej ponuky ZDRAVO A CHUTNE, ktorá je k dispozícií na bannerovej reklame, alebo v sekcii AKCIE na stránkach kníhkupectva www.bux.sk. Prihlásenie do súťaže je automatické, avšak oslovený vyžrebovaný výherca je oslovený, aby uviedol súťažné heslo. Súťažné heslo znie "ZDRAVO A CHUTNE".
 2. Do žrebovania o výhry bude automaticky zaradený len ten súťažiaci, ktorý uskutočnil nákup aspoň jednej knihy v akcii v termíne od 1.7. 2017 do 31. 7. 2017 a pri vyhodnotení uviedol správne súťažné heslo. Odpoveď a uvedenie hesla je nutné do 3 dní od oslovenia.
 3. V prípade opakovaných nezlúčených objednávok je súťažiaci zákazník v súťaži zahrnutý viac krát. Jeden nákup ľubovoľného počtu kníh z vybranej akcie znamená jednu účasť v súťaži. Ďalšia osobitná objednávka, ktorá obsahuje opäť knihu z akcie, znamená druhú účasť, ktorá je platná. Počet účastí a teda jednotlivých objednávok je neobmedzený.
 4. Pre uplatnenie výhry musí výherca predložiť doklad o zaplatení objednávky kníh, prípadne dodací list. Objednávka musí byť uhradená.
  1. Žrebovanie výhier sa uskutoční v prvej polovici augusta 2017. Výsledky budú zverejnené na súťažnej stránke www.chutneknihy.sk, ako aj na stránkach www.buxcafe.sk a na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) prípadne na partnerských stránkach.
  2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich, u ktorých bude mať podozrenie z manipulovania výsledkov alebo iných porušení pravidiel (opakované objednávanie a vracanie zásielok, prípadne iné pokusy).
  3. Potvrdením svojej účasti v súťaži dáva účastník súhlas na použitie a zverejnenie informácii, ktoré zadal, zo strany vyhlasovateľa súťaže za účelom uskutočňovania reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru a služieb vyhlasovateľa, bez nároku na odmenu. Svoj súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to doručením e-mailovej alebo písomnej žiadosti vyhlasovateľovi súťaže.
  4. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
  5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním súťaže. Ďalej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorého konanie by sa dalo hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi.

V. VÝHRA, ŽREBOVANIE a VÝHERCOVIA SÚŤAŽE

 1. Výhra:
  Hlavnou cenou je praktický mixér Personal Blender značky TEFAL a kniha zdravých polievok. Druhou a treťou cenou sú balíčky knižných noviniek zameraných na zdravú výživu a gastronómiu.
 2. O hlavnej výhre bude výherca informovaný na zadanom e-maily, Vyhlasovateľom najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže. V prípade nemožnosti skontaktovania alebo odmietnutí výhry táto výhra prepadá bez možnosti náhrady vyhlasovateľovi. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu.
 3. Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese www.chutneknihy.sk

VI. Osobitné ustanovenia súťaže

 1. Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, partnerských subjektov a Organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na súťaži vylúčené.
 2. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 3. Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom vyhlásenia víťaza a doručenia cien v prípade, že súťažiaci vyhrá a ďalej za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 6. Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.
 7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.
 

späť hore

© vytvorilo TUKI.sk